היפה והחייט

תאריך שעה יום רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון

מחיר אחיד : 60 ש"ח