טאיור - החייט

תאריך שעה יום רכישה
2.1.20 20:30 ה' רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון

מחיר אחיד : 60 ש"ח