אחת. אחת ואחת

תאריך שעה יום רכישה
7.5.20 20:00 ה' רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון

יצירתה המצליחה ביותר של נעה ורטהיים.

היצירה עוסקת במשאלת הנפש של היחיד לאחדות מול תהליכי נפרדות במרחב האנושי, במישור הקיומי ובשדה הרוחני.