חוה אלברשטיין

תאריך שעה יום רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון

בשקט ובעדינות חוה והחברים שמלווים אותה על הבמה, פורטים את הרפרטואר האינסופי שלה לערב רב הבעה:
מעצב לשמחה, מקטן לגדול, מהפרטי לכללי, מהעבר להווה ומאינטימיות לשירת רבים.

עם חוה על הבמה 3 נגנים: עובד אפרת, אבי אגבבה, ערן וייץ.