צ'פלין

תאריך שעה יום רכישה
2.7.20 20:30 ה' רכישה
4.7.20 21:00 מוצ"ש רכישה
5.7.20 20:30 א' רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון