זרים מושלמים

תאריך שעה יום רכישה
14.5.20 20:30 ה' רכישה
16.5.20 21:00 מוצ"ש רכישה
17.5.20 20:30 א' רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון

פרטים בקרוב