פעמי עשור מופע סוף שנה -ערב יוצרות צעירות

תאריך שעה יום רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון