פעמי עשור מופע סוף שנה -ערב יוצרות צעירות

תאריך שעה יום רכישה
24.6.19 20:00 ב' רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון