הקמצן שהפך לקבצן

תאריך שעה יום רכישה
3.6.19 17:30 ב' רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון