מופע סיום שנה אולפן למחול געתון

תאריך שעה יום רכישה
13.6.19 20:30 ה' רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון