מופע סיום שנה אולפן למחול געתון

תאריך שעה יום רכישה
12.6.19 20:00 ד' רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון