על הכתפיים שלה

תאריך שעה יום רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון