ברהמס את ברליוז

תאריך שעה יום רכישה
7.9.19 21:00 מוצ"ש רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון

בניצוחו של סלים עבוד אשקר ורונן בורשבסקי