ברהמס את ברהמס

תאריך שעה יום רכישה
29.6.19 21:00 מוצ"ש רכישה
04-9573050 :לרכישת כרטיסים בטלפון

בניצוחו של סלים עבוד אשקר ורונן בורשבסקי